НАГРАДА НА НС НА БСП ЗА НАУЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ И ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ СОЦИАЛИЗЪМ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“

Юли 05, 2022 Новини БСП 0 298

ОБЯВА

В съответствие с чл. 60, алинея 1, т. 3 от Устава на БСП Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП обявява началото на процедурата за определяне на носителя за 2022 г. на Наградата на НС на БСП за научни и политически разработки и за изследвания на съвременния социализъм „Димитър Благоев“.

Наградата се присъжда на отделни изследователи, както и на творчески колективи, на политически и обществени дейци, които имат високи и трайни постижения в проучването и развитието на левите идеи и тяхното приложение в социалистическото движение в България.

Носители на наградата могат да бъдат представители на обществените науки, партийни, държавни и обществени дейци, публицисти и др., които са посветили своите професионални и творчески изяви на значими   проблеми от историята, настоящето и бъдещето на социалистическата идея и на организираните форми за нейното претворяване в живота; с изследванията и публикациите си отстояват националното достойнство, свободата и силата на левите политически идеи и социални практики и имат съществен принос за популяризацията и прокламирането на левите идеи, за разширяване и задълбочаване на тяхното влияние, а и на ролята на БСП и левицата в българското общество.

Право да бъдат предложени за участие в конкурса имат български учени и общественици, публицисти и други, които през последните години имат изяви при разработване на значими за обществото, БСП и левицата проблеми.

Право да номинират кандидати за носители на наградата имат комисиите и съветите на НС на БСП, общинските/районните и областните съвети на БСП, представители на различни академични и университетски институции, професионални творчески организации и съюзи, изявени учени и общественици.

За всеки номиниран за наградата до 20 юли 2022 г. в НС на БСП трябва да бъде изпратено на материален и електронен носител мотивирано предложение, придружено с биографична и  творческа справка за кандидата. Всички номинации ще бъдат разгледани от комисия на НС на БСП, в която са включени досегашни носители на наградата, председатели на творчески съюзи и представители на НС на БСП, главни редактори, директори и издатели на партийни медии. Предложението на комисията за определяне на носителя на наградата ще бъде внесено за утвърждаване в ИБ на НС на БСП до 25 юли 2022 г. Носителят за 2022 г. на Наградата на НС на БСП за научни и политически разработки и за изследвания на съвременния социализъм „Димитър Благоев“ ще бъде обявен на 30 юли 2022 г. по време на Националния събор на левицата „Бузлуджа `2022“.

За повече информация и справки за конкурса се обръщайте към сътрудниците на Съвета на НС на БСП по култура и медии, София 1000, ул.„Позитано“ №20, на телефони 02/8107330 и 02/8107219. 

Документите с предложенията за номинираните се внасят на материален носител в отдел „Деловодство“ на НС на БСП и на електронен носител на е-mail  kulturaimedii@abv.bg до 20 юли 2022 г. включително.