Румен Гечев, 29 септември, 08:35 ч., БНТ

Румен Гечев, 29 септември, 08:35 ч., БНТ