Румен Гечев, 28 септември, 19:45 ч., БСТВ

Румен Гечев, 28 септември, 19:45 ч., БСТВ