Проф. Румен Гечев, 11 август, 07:45 ч., БНТ

Проф. Румен Гечев, 11 август, 07:45 ч., БНТ