Вяра Емилова, 24 юни, 09:40 ч., Nova News

Вяра Емилова, 24 юни, 09:40 ч., Nova News