Петър Кънев, 23 юни, 18:10 ч., БТВ Радио

Петър Кънев, 23 юни, 18:10 ч., БТВ радио