Вяра Емилова, 18 май, 10:10 ч., Nova News

Вяра Емилова, 18 май, 10:10 ч.,  Nova News