Участия по БСТВ, 11 януари

Иван Ченчев от 19:15 ч.

Димитър Данчев от 19:30 ч.

Иван Петков от 20:00 ч.