Планът „Станишев” предвижда мерки за защита на спестяванията и работните места на хората

В публична лекция пред Младежкия икономически форум в УНСС министър-председателят Сергей Станишев представи Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009г

В публична лекция пред Младежкия икономически форум в УНСС министър-председателят Сергей Станишев представи Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009г. – подробна пътна карта за ограничаване на негативните ефекти от кризата, за икономически стимули и устойчиво развитие през следващите години, както го определи той. Тема на форума, в който се включиха ректорът на университета Борислав Борисов и министърът на икономиката Петър Димитров, е световната финансова криза и отражението й върху българската икономика.

Министър-председателят изтъкна, че страната продължава да бъде много устойчива в икономически и финансов план. Като важен и позитивен сигнал за доверие в българската икономика и условията за правене на бизнес у нас той посочи и стартиралата тази сутрин американска инвестиция на AES-Geo Energy за 270 млн. евро., за производство на енергия от вятър. Правителството постигна много в тази посока – сред водещите ни приоритети беше гарантирането на финансовата стабилност, устойчивост на Валутния борд, натрупване на държавни резерви и политика, която да гарантира висок икономически растеж и добра бизнес среда, каза премиерът. Освен окуражаването на икономическата активност и привличането на инвестиции, другата основна цел на правителството е социалната защита на хората, добави той.

На базата на данните към момента министър-председателят Сергей Станишев прогнозира, че икономическият растеж за 2008 г. ще бъде около 6,5 на сто, а преките чуждестранни инвестиции ще са значителни – до края на октомври размерът им е около пет млрд. евро. За последните 3 години са привлечени 20 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции – това води до динамична модернизация на нашата икономика и на държавата като цяло. Според премиера гарантирането на добра икономическа среда е основен елемент и от социалната политика, защото при растеж и приходи в бюджета има и възможности за нови политики – в подкрепа на образованието, на научните изследвания и иновации, за социална защита.

Премиерът Сергей Станишев изтъкна, че е изготвен разгърнат и цялостен план за развитие и защита от негативните въздействия на световната криза като подчерта, че не може да има универсална мярка. За да се постигне общият ефект трябва мрежа от взаимно допълващи се мерки на икономическата и социалната политика. Тези мерки са залегнали и в бюджета за 2009 г., защото политиката в определена сфера има нужда и от ресурсно обезпечаване.

За реализирането на основния приоритет, финансовата стабилност, е планиран бюджетен излишък от 3 % от БВП. Натрупаният резерв представлява котва за стабилност на икономиката, за спестяванията на хората, за Валутния борд. За три години два пъти увеличихме резервите на държавата в БНБ и фискалния резерв, който е общо 28 млрд. лева, посочи премиерът.

Според министър-председателя прогнозата за икономическия растеж през 2009 г. е трудна, защото зависи от много външни фактори. Затова правителството е заложило допълнителни буфери, с оглед наличието на ресурс за подкрепа при охлаждане на икономиката.

За 2009г. е предвидено рязко увеличаване на капиталовите разходи на държавата, защото публичните инфраструктурни разходи ще помогнат на реалната икономика. Те са увеличени с 21% до 5,6 млрд. лева. Премиерът заяви, че очаква от министерствата план с ясно разписване на значимите проекти, за да може правителството да ги разгледа фокусирано и реализира в кратък срок. Допълнителен буфер е и сумата от 700 милиона лева, предвидена предимно за инфраструктурата.

В последните години има рязко намаляване на безработицата до малко над 5 %., отчете премиерът. За да се намали несигурността на хората във времената на криза правителството е заделило 190 млн. лева в подкрепа на пазара на труда и поддържане на нивата на заетост. Според плановете ще бъдат осигурени около 58 хил. работни места, 20 хил. души ще се преквалифицират, за да бъдат конкурентоспособни. Предвидени са стимули както за работници, така и за работодатели. Около 60 млн. лв. са планирани по проекти към „Красива България”, с което ще бъдат създадени работни места – около 9000 души със строителни професии ще могат да работят на близо 500 обекта в страната. Изпълняваме поетите ангажименти за социална интеграция и равни възможности, обобщи министър-председателят.

Водеща в политиката на правителството е инвестицията в пътната инфраструктура, защото дава стимул за развитие на икономиката и същевременно е социална и обществено значима, отбеляза още той. Обновени са около 2700 км. пътища, като по ремонтната програма са усвоени 150 млн. лв. по конкретни проекти с държавно финансиране. Това обаче не е достатъчно, отчете премиерът, поради което за следващата година са планирани още по-високи разходи за пътна инфраструктура.

За първи път се предвижда масирано инвестиране в железопътната инфраструктура, в модернизация на БДЖ и НКЖИ, добави министър-председателят. Трябва ни балансирана транспортна система, която включва и приоритетно развитие и модернизиране на железопътния транспорт и затова е изготвен дългосрочен план в тази насока.

Премиерът изтъкна, че стратегически отрасъл за развитието на България е енергетиката. През 2009 г. се планира приключването на 3 големи проекта, с което ще се увеличи производството на енергия с над 800 мегавата. Предстои и стартирането на замразения проект АЕЦ „Белене”, което е от значение за реалната икономика, защото ще се открият много работни места, ще заработят и свързани производства и ще се създаде конкурентноспособност на икономиката.

Сред мерките от плана на правителството е и капитализирането на Българската банка за развитие с над 500 млн. лева. Това е пряка помощ за малките и средни предприятия, които страдат от недостатъчно кредитиране, каза премиерът.

Селско стопанство също ще получи сериозна субсидия като общият й обем ще е над 1 млрд. лева. Очаква се реално да стартира и програмата за развитие на селските райони до 2013 г., по която през 2009 г. ще бъдат реализирани проекти за над 1 млрд. евро.

Сред мерките, свързани с бизнес средата и инвестиционния климат, премиерът изтъкна създаването на публична компания за изграждане на бизнес паркове, предсказуемата данъчна политика, предвидените средства от 196 млн. лева за безвъзмездна технологична модернизация в предприятията, допълнително отпадане на бюрократични спънки и пречки за бизнеса и др.

Министър-председателят отчете, че бюджетът за образование за 2009 г. е увеличен с 18 % до близо 3 млрд. Предвидени за научни изследвания и иновации са 120 млн. лева при 17 млн. преди 3 години.

Политиката на правителството е насочена към укрепване на социалната защита и социална солидарност, подчерта премиерът Сергей Станишев. Сред мерките, които открои в тази област са: гарантирането на влоговете на българските граждани, увеличаването на обезщетенията при безработица, още по-гъвкавите схеми за гарантиране на намалена заетост, но за запазване на работни места като жест към бизнеса. Планирано е увеличаване на средствата за социална сигурност с 22 на сто. Средствата за социално осигуряване, социално подпомагане и социални грижи са за близо 9,300 милиарда лева, посочи той. По думите на премиера, това е от изключителна важност за устойчивостта на обществото. Станишев припомни, че пенсиите ще се увеличат с около 20 на сто от 2009 година, като максималният размер се увеличава от 490 на 700 лева. Отделно е предвидена политика за подкрепа на семействата и за отглеждането на деца – платеното майчинство с изплащане на 90% от заплатата ще бъде 1 година. 40% е увеличението на детските надбавки. Ще има и допълнителни компенсации за децата на безработни родители, която ще е достъпна вече за повече от 920 хиляди души, защото се увеличава прагът на достъпност от 300 на 350 лева, каза премиерът.

След края на публичната лекция министър-председателят отговори на повече от 15 въпроса на студенти. Той информира, че до края на годината МС ще разгледа подготвения по негова инициатива законопроект за промени в Закона за реституцията, за да се гарантират обществения интерес по отношение на висшите учебни заведения, образователната, културната и здравната инфраструктура и зелените площи. Уважавам частната собственост и тя трябва да бъде защитена и компенсирана, но без да влиза в противоречие с обществения интерес, изтъкна той. МВР трябва да засили полицейското присъствие в "Студентски град", смята още министър-председателят. По думите му студентските демонстрации са индикация за събуждане на гражданското общество сред самите студенти, което е нещо положително, защото демокрацията е обществен ред, а държавата е продукт на обществото.

Премиерът се обяви за максимална прозрачност и максимален контрол при усвояване както на парите от европейските фондове, така и на тези на българските данъкоплатци. Той припомни предложението си да се направи специална парламентарна подкомисия, в която отделните министерства да се отчитат за изпълнението на инвестиционните си програми.

Въпросът с предсрочното въвеждане на еврото е сложен и деликатен и по него не могат да се правят необмислени изявления, отбеляза още премиерът Сергей Станишев. Той подчерта, че България години наред изпълнява по устойчив начин 4 от 5-те критерия от Маастрихт (без този за инфлацията) и има основания да е в еврозоната. Поставил съм въпроса на последните Европейски съвети, че ако говорим за обща европейска политика при финансовата криза трябва действително да сме по-единни като условия и правила за финансовите системи, допълни министър-председателят Сергей Станишев.