Правителството гарантира 150 млн. лв. за зърнопроизводство през 2009 г. чрез национални доплащания

  Министерството на земеделието и храните пое ангажимент през м

 

Министерството на земеделието и храните пое ангажимент през м. януари 2009 г. да внесе в Министерския съвет проект на постановление за осигуряване на 150 млн. лв. за зърнопроизводство чрез национални доплащания. Споразумение за това подписаха заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов в присъствието на министър-председателя Сергей Станишев. Върху документа премиерът веднага положи резолюция, с която възлага на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов да подготви проекта на ПМС още в началото на следващия месец.

Преди това министър-председателят Станишев информира представителите на зърнопроизводителите, че средствата са планирани в бюджета за следващата година. Те са част от осигурените 211 млн. лв. в подкрепа на земеделието и в прерогативите на правителството е да посочи за какво ще бъдат изразходвани. С днешното споразумение кабинетът дава гаранция, че 150 млн. лв. от тях ще са за зърнопроизводство.

Средствата, предвидени за директни плащания и за национални доплащания за единица площ за 2008 г., вече са преведени по банковите сметки. Ще бъдат изплатени 150 млн. лв. директни плащания от ЕС и 100 млн. лв. национални доплащания.

Двете страни се договориха също през м. януари 2009 г. да бъде организирана кръгла маса по проблемите на земеделието.