Ивайло Калфин номинира киргизката правозащитничка Азиза Абдирасулова за наградата "Сахаров" на ЕП за 2009 г.

Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП Ивайло Калфин  предложи на своята парламентарна група киргизката правозащитничка Азиза Абдирасулова да бъде номинирана за наградата "Сахаров" на ЕП за 2009 г

Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП Ивайло Калфин  предложи на своята парламентарна група киргизката правозащитничка Азиза Абдирасулова да бъде номинирана за наградата "Сахаров" на ЕП за 2009 г.

 Азиза Абдирасулова е председател на най-голямата правозащитна организация в Република Киргизстан "Кальм Шамьй" и  през последните  десет години е основен борец срещу нарушаването на човешките права в страната, в частност правата на лишените от свобода, на малцинствата и правата на жените.

 Номинирането на Азиза Абдирасулова за наградата "Сахаров"  показва вниманието, което отделя Европейския парламент на връзките си със страните от Централна Азия и подкрепата за демократичните промени в Република Киргизстан. По този начин също така се подчертава вниманието, с което ЕП следи за спазването на човешките права като предпоставка за развитие на пълноценни отношения със съответната страна. Г-н Ивайло Калфин се присъединява към инициатива, подкрепена от политици и общественици, насочена към разширяване на интереса на европейските страни към проблемите със спазването на човешките права в страните от Централна Азия.

            Наградата "Сахаров" удостоява изключителни личности, които се противопоставят на нетърпимостта, фанатизма и потисничеството.

Наградата "Сахаров" за свобода на мисълта се връчва всяка година от Европейския парламент. Наградата е учредена през 1988 г. и удостоява личности или организации, които посвещават усилията си на борбата за защита на правата на човека и основните свободи.

Европейският парламент връчва тази награда, посветена на правата на човека (на стойност 50 000 евро), на тържествено заседание в Страсбург, което се състои на или в периода около 10 декември. На тази дата през 1948 г. е подписана Всеобщата декларация за правата на човека на Обединените нации .

Лауреат на наградата за 2008 година е китайският дисидент Ху Джия.