Представители на Търговище в структурите на Североизточен район за планиране

Търговище: Областният управител на Търговище ще председателства Регионалният съвет за развитие на Североизточния регион за планиране (СИРП) от 1 юли до 31 декември 2009 г

Търговище:

Областният управител на Търговище ще председателства Регионалният съвет за развитие на Североизточния регион за планиране (СИРП) от 1 юли до 31 декември 2009 г. На 21 ноември 2008 г. в Областна администрация – Варна се проведе първото заседание съвета, съгласно новоприетия Закон за регионалното развитие (ЗРР). На заседанието бяха определени и представителите на Регионалния съвет в Комитетите за наблюдение на оперативните програми. За представител в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка беше определен д-р Красимир Мирев – кмет на община Търговище, а за негов заместник – г-н Танер Али – кмет на община Антоново. В Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика” влизат г-н Свилен Василев – областен управител на област Търговище като титуляр, и г-н Валентин Венков – представител на БСЧП “Възраждане” като заместник.
В състава на Североизточния район влизат: Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Първите председател и зам. председател на регионалния съвет са - съответно областният управител на Варна и кметът на община Белослав.