ОБС на БСП – Стара Загора ще има двама зам.председатели и двама секретари

  Стара Загора:   На 25 ноември 2008 г

 

Стара Загора:

 

На 25 ноември 2008 г. се проведе заседание на новоизбрания Общински съвет на БСП – Стара Загора. Дневният ред на заседанието включваше избор на Изпълнително бюро и зам.председатели на Общинската партийна организация. По предложение на доц. Бойчо Биволарски – председател на ОбС на БСП и след проведено тайно гласуване в състава на ИБ влизат:

1. доц. Бойчо Биволарски – председател

2. Антон Андреев /нов/

3. Борис Боричев /нов/

4. Иван Митров /нов/

5. Илия Златев /нов/

6. Кольо Димов /нов/

7. д-р Мариус Кирков /досег./

8. Милен Шмилев /нов/

9. Петър Мръцков /досег./

10. Теодора Колева /нов/

 

Социалистите решиха ОбС на БСП да има двама зам.председатели и двама секретари. С явно гласуване единодушно бяха избрани зам.председателите Антон Андреев и Илия Златев и секретарите Теодора Колева и Иван Митров.