Проведена среща с евродепутата Атанас Папаризов

  Силистра: Силистра на посещение беше евродепутата Атанас Папаризов, съобщиха от офиса му в Пловдив

 

Силистра: Силистра на посещение беше евродепутата Атанас Папаризов, съобщиха от офиса му в Пловдив. Обединение ДЕЛТА-Силистра, Ротари клуб"-Силистра,  бяха партньори на деловите му срещи, предвидени в петъчния ден. На проведените срещи стана дума предимно за енергетика, тъй като Атанас Папаризов е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, заместник-член в Комисията по развитие и в Подкомисията по сигурност и отбрана, член на делегацията за връзки със Съединените американски щати, зам.-член в делегацията за връзки с държавите от Югоизточна Европа. В Европейския парламент предстои приемането на Третия енергиен пакет. Атанас Папаризов е един от докладчиците по него и по-точно по директивата за газопреносните мрежи.