Качествено образование и социална защита искат младите българите от държавата

Апр 05, 2009 Новини БСП 1 1863

  Младите българи искат да продължи устойчивото развитие на държавата - качествено образование, което да им позволи да се развиват и социална  защита, която да им гарантира устойчивост на това развитие

 

Младите българи искат да продължи устойчивото развитие на държавата - качествено образование, което да им позволи да се развиват и социална  защита, която да им гарантира устойчивост на това развитие. Това стана ясно при представянето на резултатите от социологическото допитване в кампанията ПЛАН БГ 09. Допитването стартира на 14 февруари по време на Втората национална младежка среща на БСП "Запознай ме с вашите приоритети" и продължи до 22 март. В изследването участваха 1200 доброволци, които анкетираха 82 356 младежи от цялата страна. В същото време паралелно гласуване по време на кампанията течеше и на сайта www.planbg09.com.

Днес в зала „Мати" на НДК секретарят на ВС на БСП отговарящ за младежката политика Кирил Добрев в компанията младежи от 28- те области на страната, групирани по шестте региона за планиране - Северозападен, северен централен, североизточен, югозападен, южен централен и югоизточен, представиха официално резултатите от допитването.

Социологическото проучване показа, че други приоритети след образованието и социалната защита за младите са борбата на държавата срещу мутрите и корупцията, за което са гласували 15% от участващите в допитването. На следващо място с 12% е поставен приоритета за подобряване качеството на пътната инфраструктура в страната.  Българското земеделие е приоритет за 11% от анкетираните младежи. С 9% приоритет е защитата на природата. 3% от анкетираните са отговорили на отворен въпрос и в тази група преобладава искането за гарантиране на финансовата стабилност.

Според Кирил Добрев силата на кампанията е в това, че е предизвикала диалог между хората и управляващите. Кирил Добрев спомена, че тези резултати не са запазено право за БСП и всички политически партии могат да ги ползват за да се върви към национален консенсус при решаването на проблемите. Модерна икономика и държава не могат да съществуват без образованието да бъде един от основните приоритети. Тезата за икономика базирана на знанието не е екзотика, а кауза, която трябва да пълним с реално съдържание, допълни Добрев.

Доста от градовете в България предоставиха сходна картина свързана с липсата на прозрачност при формирането на местната политика в интерес на гражданите. Така в редица градове като Сливен, Ямбол, Бургас и София се очертава втори по значимост приоритет за младите хора, а именно необходимостта от борба с мутрите и корупцията. Младите живеещи в тези градове отчитат, че местата където живеят вече се превръщат във феодални владения на тесен кръг от хора.  Като тревожен факт анкетираните определят невъзможността в тези градове да се провеждат прозрачни обществени поръчки. Местната власт трябва да е гарант за развитие на всички, а не на тесен кръг от хора, които разпределят обществените блага единствено за себе си.