За първи път Община Русе ще се представи със собствен филм на „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2009”

Община Русе ще се представи  с филм на международната туристическа борса във Велико Търново   За първи път Община Русе ще се представи със собствен филм в VІ-то издание на Международната туристическа борса „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2009"

Община Русе ще се представи  с филм на международната туристическа борса във Велико Търново

 

За първи път Община Русе ще се представи със собствен филм в VІ-то издание на Международната туристическа борса „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2009".  Събитието ще се проведе  от 8 до 11 април 2009 г.в изложбени зали „Рафаел Михайлов" в град Велико Търново. Организатори са Община Велико Търново и държавната Агенция по туризъм, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции, Министерството на културата и Българската хотилиерска и ресторантьорска асоциация. Международната туристическа борса „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2009" включва:  туристическо изложение, дискусионна програма и филмов фестивал „На източния бряг на Европа".За участие във фестивала се допускат туристически филми и продукции, които са собственост на: държавни институции, общини, туристически информационни центрове, неправителствени организации, обществени и частни телевизионни оператори.

За първи път Община Русе ще се включи във филмовата програма на фестивала с 20-минутния филм „Русе - дунавската перла на България". Автор на филма е Петя Пантева от РТВЦ - „БНТ-Север" по поръчка на Община Русе. Филмът прави виртуална разходка из културно-историческите, архитектурните и природни забележителности на Русе и региона. В него се представят възможностите на града като привлекателно място за алтернативен и еко туризъм по дунавското поречие и Поломието. Общинските служители от Туристическия информационен център са подготвили брошури, разкриващи Русе като атрактивна туристическа дестинация. Рекламните материали ще бъдат разпространявани безплатно сред посетителите на изложението.