В ситуация на икономическа криза е особено важно да има предсказуемо, отговорно и интелигентно управление

Премиерът Сергей Станишев посети завода за производство на хартия, велпапе и опаковки в Пазраджик   В ситуация на икономическа криза е особено важно да има предсказуемо, отговорно и интелигентно управление, което разбира икономическата ситуация и рисковете, и ежеседмично търси и намира нови решения адекватни на ситуацията

Премиерът Сергей Станишев посети завода за производство на хартия, велпапе и опаковки в Пазраджик

 

В ситуация на икономическа криза е особено важно да има предсказуемо, отговорно и интелигентно управление, което разбира икономическата ситуация и рисковете, и ежеседмично търси и намира нови решения адекватни на ситуацията. Едно правителство, което има ясна визия за това как да преодолее кризата, може да спечели доверието на хората. Това каза Сергей Станишев по време на посещението си в завода за производство на хартия, велпапе и опаковки „Дуропак - Тракия папир" в Пазарджик.

По думите на Станишев с всеки изминал ден българската икономика започва все повече да усеща последствията от световната финансова и икономическа криза. Срещите с управителните органи и с работниците ми дават възможност да се информирам от „първа ръка" по какъв начин тя е засегнала живота на всеки един български производител, на всеки един български гражданин, отбеляза премиерът. Той припомни, че още при първите симптоми за мащабите на икономическата криза правителство е разработило ясен антикризисен план, в който са заложени три основни пункта.

Първият касае финансовата стабилност, която се изразява в подкрепа за бизнеса и осигурява стабилност на банковата ни система.

Втората част на плана представлява агресивна инфраструктурна политика и доказателство за това са заделените с двадесет процента повече средства за капиталови разходи през 2009 г., посочи Сергей Станишев. Премиерът  изтъкна, че инвестиционната програма има за цел да осигури работни места, особено в строителния сектор, където проблемът с безработицата е най-сериозен. Само за Пазраджишка област инвестиционната програма на Националната агенция пътна инфраструктура е за около 55 млн. лв., допълни той.

Третият елемент на антикризисния план включва дейности по социалната защита на възрастните хора, пенсионерите и на хората с увреждания. Правителството прилага и активен план за заетост, като за 2009 г. са планирани около 200 млн.лв.

В отговор на проявен журналистически интерес относно проведения дебат между министър-председателя и столичния кмет и техните екипи, Сергей Станишев подчерта, че в ситуацията на финансова и икономическа криза е много важно да се знае коя политическа сила какви виждания има за нейното преодоляване. За съжаление не мога да кажа, че чух убедителна алтернатива и цялостно виждане. В условията на криза предприемането на непремерени и неадекватни мерки е особено опасно и това беше едно от моите послания по време на дебата, каза още Сергей Станишев.