Областният съвет на БСП – Русе организира обучение на ветераните

Русе: На 23 март т

Русе: На 23 март т.г., по инициатива на движението на ветераните социалисти, Областният съвет на БСП - Русе организира обучение на активисти от третата възраст от цялата Русенска област.

         Теми на обучението бяха актуални въпроси от дневния ред на възрастните хора и как да отстояват решаването им. Възрастните хора бяха запознати с възможностите, които им предоставят информационните и застъпнически кампании в общността.

         На въпросите, поставени от участниците в обучението, отговори д-р Руденко Йорданов, народен представител от Коалиция за България,

         Казусите и практическите задачи предизвикаха интереса и инициативата на младите по дух и социално активни участници.