Ивайло Калфин: Без европейския бюджет, няма публични инвестиции и растеж

  Без европейски бюджет в много страни не би имало публични инвестиции, а без тях не би могъл да се постигне икономически растеж и да се намери изход от кризата

 

Без европейски бюджет в много страни не би имало публични инвестиции, а без тях не би могъл да се постигне икономически растеж и да се намери изход от кризата. Това заяви Ивайло Калфин в Европейския парламент в Страсбург днес по време да дебат, обобщаващ работата на Датското председателство на ЕС, което приключи на 30 юни.

„Трябва да разберем, че няма противоречие между бюджетна на ЕС и финансовите трудности на страните членки, защото бюджетът е основен инвестиционен инструмент за стимулиране на растежа и на иновациите и за постигане на европейска добавена стойност", добави той.

Калфин, който е докладчик на Европейския парламент за дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г., заяви, че макар между страните членки да е имало много противоречия, датското председателство е успяло да насочи дебата и да изгради основата за постигане на съгласие. Той благодари на председателството и на министъра по европейските въпроси Николай Вамен, че са поставили на масата на преговорите някои от най-важните за европейския парламент бюджетни въпроси.

По-специално, Калфин подчерта, че за първи път е обсъден в дълбочина въпросът със собствените ресурси на ЕС - въвеждането на данък върху финансовите операции и нов начин за събиране на ДДС. За първи път докладчиците на Европейския парламент имаха възможност да се обърнат директно към представителите на страните членки в Съвета по общи въпроси и да представят вижданията на парламента за дългосрочния бюджет на Съюза.

„Това, което постигнахте, е много добра основа за постигане на споразумение по бюджета в бъдеще", заяви Ивайло Калфин в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург.

Изказването на Ивайло Калфин можете да видите на: http://kalfin.eu/постиженията-на-датското-председателство-са-добра-основа-за-успех-по-бюджета-p_read1953.html