Моля, другарко!

„За всяко нещо Станишев като дете тича в Брюксел и казва - моля, другарко, Бойко се бие"

За всяко нещо Станишев като дете тича в Брюксел и казва - моля, другарко, Бойко се бие". Тези думи се отрониха от устата на кмета Бойко Борисов, както обикновено без особена причина и повод. Нека се опитаме да разшифроваме това негово изказване.

Първо - какво говори изказването за автора му? Ако се опрем на психологията, можем да заключим, че още от малък Борисов е имал проблеми с другарчетата си, естествено свързани с боя. Съдейки по изказванията му в Чикаго боят вероятно е бил вследствие на прекомерно говорене не на място.

Второ - боят като основен похват в живота на кмета. Известно е, че столичният кмет е вещ в бойните изкуства и блести със сила, предимно физическа. С бой обаче, не се чисти боклука по софийските квартали. И със сигурност не се запълват дупките по улиците. И това ясно личи по ефекта от бойковото управление.

Трето - казаните от генерала думи се отнасят до поведението на БСП спрямо неговата политическа партия - БСП го е ритала, въпреки бойните му изкуства. Според него социалистите тичат като дете при „другарката". Този поведенчески подход, обаче се отнася по-скоро за самия Борисов. Неведнъж и дваж той се е възползвал в разговори с брюкселски представители да „соли" българското правителство, че е виновно, че не се справя и какво ли още не. От тук произтича и четвъртото - тази важна личност „другарката", на която всички се уповават никак не му обръща внимание. В крайна сметка, важното е да се изтъкне, че той комуникира с важната личност, и че в тази връзка е много начетен.

В заключение може да се каже, че във фразата, която е казал кметът се съдържат важните за него неща. От една страна боят, като водеща част от неговото битие, и от друга - Брюксел="другарката", на която той може винаги да се оплаче, когато му стане много тежко, че не е и не може да бъде премиер.