Вигенин: Бъдещият Инструмент за пред-присъединителна помощ ще бъде по-добър от настоящия

  Комисията по външни отношения на Европейския парламент проведе публичен дебат относно бъдещето на Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) - главният инструмент, чрез който страните, стремящи се към евро-членство получават финансова подкрепа от бюджета на ЕС

 

Комисията по външни отношения на Европейския парламент проведе публичен дебат относно бъдещето на Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) - главният инструмент, чрез който страните, стремящи се към евро-членство получават финансова подкрепа от бюджета на ЕС.

При откриването на дебата, Елмар Брок, председател на Комисията по външни отношения, очерта някои от текущите проблеми на ИПП, като например дългия и тромав процес от планирането до осъществяването на проектите, като посочи, че „твърде бавно отпуснатите пари са загубени пари". Г-н Брок изрази увереност, че Кристиан Вигенин ще защити по най-добрия начин интереса на ЕП в преговорите със Съвета и Комисията.
  В своето слово Стефано Санино, завеждащ Главна дирекция „Разширяване" в Европейската комисия, акцентира върху предложените промени в предложението за нов регламент за следващата финансова рамка 2014 - 2020 г: адаптиране на инструмента към специфичните нужди на страните, гъвкавост, улеснен процес на планиране и усвояване, секторен подход, поощряване на напредъка, и др.

Презентации направиха още Карел Пинкстен (член на Европейската сметна палата), Дубравка Флинта (Министерство на финансите на Хърватия) и Лидия Димова (Македонски център за европейско образование).
Сред гостите, които взеха участие в дебата, бяха и много депутати, председатели и заместник-председатели на парламентарни комисии по европейска интеграция  от страните от Западните Балкани и Турция - Александър Дърлевич, Миодраг Вукович (Черна гора), Кахит Бакчи (Турция), Халид Геняц (Босна и Херцеговина), Даниел Мондекар, Мартина Далич (Хърватия), Лютфи Хазири (Косово) и др.
  В заключение Кристиан Вигенин, докладчик на ЕП за новия Регламент за ИПП, заяви: „Убеден съм, че в резултат на общите ни усилия в крайна сметка следващият инструмент за пред-присъединителна помощ ще бъде по-добър от настоящия". Той посочи, че ще работи за засилване на ролята на неправителствените организации в страните-бенефициенти в процеса на изработване на стратегическите документи и националните програми за развитие на страните, дефиниране на ясни критерии за разпределение на средствата между отделните страни, подобряване на административния капацитет на управляващите структури в страните-бенефициенти, създаване на условия за децентрализирано управление на средствата и проектите и ускоряване на процеса на отпускане на средства. 

Очаква се процедурата по приемане на доклада с позицията на ЕП да приключи през октомври т.г. Новият регламент ще влезе в сила от 2014 г. Видео-запис от събитието (на английски, френски и немски език) може да бъде намерен тук 
Още по темата: Семинар за бъдещето на Инструмента за пред-присъединителна помощ