Турция трябва да положи повече усилия за разрешаване на висящите двустранни въпроси със своите съседи, включително по отношение на неизпълнените си международноправни ангажименти

  Европейският парламент прие доклада за напредъка на Турция през 2011 г

 

Европейският парламент прие доклада за напредъка на Турция през 2011 г., в който бе приета поправката на българския евродепутат от групата на социалистите и демократите Евгени Кирилов, подкрепена от евродепутата Кристиан Вигенин, с която Турция се призовава да положи повече усилия в посока урегулиране на неразрешените двустранни въпроси със своите съседи, включително що се касае до неизпълнените международноправни ангажименти на страната. В своята същност поправката визира  допълнителния протокол към Ангорския договор между България и Турция от 1925 г., с който Турция се задължава да изплати компенсации на българските бежанци от Източна Тракия.

През 2008 г. отново след предложение на българските евродепутати социалисти Европейският парламент за първи път посочи в доклада си за напредъка на Турция необходимостта от разрешаване на въпроса с имуществените права на българските тракийски бежанци.