Мартин Шулц: ЕС се нуждае от разумен бюджет, който да стимулира растежа в Европа

  "Европейският парламент няма да приеме по-малко пари в европейския бюджет", заяви председателят на ЕП Мартин Шулц при откриването на конференцията за финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г на 22 март

 

"Европейският парламент няма да приеме по-малко пари в европейския бюджет", заяви председателят на ЕП Мартин Шулц при откриването на конференцията за финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г на 22 март. Само един разумен бюджет би позволил на Европа да инвестира в растежа в условията на ограничения на разходите, каза той и настоя, че бюджетът на ЕС следва да се финансира от собствени източници, като така биха се избегнали трудните преговори между страните-членки за техните вноски.

В конференцията взеха участие представители на европейските институции и 42 депутати от парламентите на 21 страни-членки. Основната тема на разискванията бяха приходите в европейския бюджет. Към момента около 75% от тях идват от преки вноски на страните-членки, определени на базата на техния брутен национален доход. Това означава, че преговорите за бюджета обикновено се съсредоточават върху това кой колко внася в бюджета и колко получава.

Комисията предлага опростяване на начина на определяне на приходите в европейския бюджет, които идват от данъка върху добавената стойност, както и въвеждане на данък за финансовите сделки. Предложенията на Комисията биха намалили директните вноски на страните-членки, което ще направи по-лесно договарянето на бюджета. Парламентът като цяло гледа положително на тези идеи.

В речта си при откриването Шулц подчерта, че не е възможно ръководителите на страните-членки да добавят нови задачи за европейските институции, а в същото време да намаляват средствата, нужни за реализиране на съответните политики.

Датският министър-председател Хеле Торнинг-Шмит отбеляза, че е много важно да се извърши  правилно реформата на бюджета, защото такава възможност се открива веднъж на седем години. От името на ротативното председателство на Съвета, тя посочи, че бюджетът трябва да се съсредоточи върху изследователската и развойната дейност, върху политиките за екологосъобразен растеж и върху солидарността към по-бедните региони в ЕС.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу изтъкна, че европейският бюджет не е насочен към Брюксел или институциите, а е инвестиционен бюджет, който подкрепя проекти в различните региони и градове на Европа.

Една от основните теми на дискусията бяха предимствата и слабостите на предлагания данък върху финансовите сделки. Комисарят по бюджетните въпроси Януш Левандовски подчерта, че въвеждането му би позволило намаляване с 50% до 2020 г. на националните вноски в европейския бюджет. Ако две трети от приходите от него се заделят за бюджета на ЕС, а една трета отива в страните-членки, той би осигурил 54 млрд. евро годишно за европейския бюджет до 2020 г.

Френската евродепутатка Первенш Берес (С&Д) заяви подкрепата си за данъка върху финансовите сделки, като заяви, че той засяга дейности, които досега са избягвали данъчното облагане.

В същото време се чуха и по-предпазливи оценки за предложенията на Комисията. Ева Кир Хансен, председател на комисията по европейски въпроси към датския парламент, предупреди, че не е ясно как данъкът върху финансовите сделки ще повлияе върху растежа и конкурентоспособността на европейската икономика. Тя изрази съмнения дали данъкът ще получи необходимата подкрепа от страните-членки.