Драгомир Стойнев: Туризмът и розите са потенциала на Казанлък и Павел баня, но и държавата трябва да ги подкрепи

28.05.2024

„Темата за развитието на малките общини и за ролята на държавата в насърчаване на техния потенциал е обикновено пренебрегвана от голямата политика, държавата е длъжник на българските граждани, които живеят в тях”, каза на среща в Павел баня Драгомир Стойнев, водач на листата на „БСП за България“ в 27 МИР-Стара Загора.

 

В програмата на БСП са предвидени мерки за подкрепа на отглеждането на етерично-маслени култури, която да включва и изграждане на преработвателни цехове, за да се постигне по-висока добавена стойност на местната икономика в региона на Казанлък и Павел баня. 

 

„Туризмът и маслодайните култури са потенциал както за по-голямата община Казанлък, така и за Павел баня. Павел баня е община с условия за развитие на туризма, но държавата е оставила всичко в ръцете на частните инвеститори. Конкурентните туристически пакети не включват само условията на конкретното място за настаняване, а още много неща – от инфраструктурата на населено място и транспортната свързаност, подобряване на достъпа до туристически обекти, през осигуряване на подготвена работна ръка и задържането на млади специалисти, до държавна подкрепа за представяне на този туристически продукт на перспективни пазари извън България“, каза Драгомир Стойнев. 

 

Той подчерта, че потенциалът на двата съседни общини Павел Баня и Казанлък за предлагане на атрактивни туристически предложения е ограничаван именно от липсата на държавна политика в сектора. 

 

Стойнев посочи като конкретна мярка за по-добра свързаност и движение на учащи и работна ръка, предложеното от БСП увеличаване на размера на субсидиите на междуселищния транспорт в малките общини, отдалечените и трудно достъпните населени места. Стойнев акцентира на възможността за финансово стимулиране на ученици и студенти в приоритетни за държавата професионални направления, като туризмът. В управленската програма на БСП са разчетени мерки ца привличане на бъдещи специалисти (ученици и студенти) чрез стипендии за завръщане в района, преференциални условия за изграждане на жилища и специална грижа за децата и младите семейства. 

 

Според кандидатите на „БСП за България“ развитието на общините е силно възпрепятствано от отказа за провеждане на политика на децентрализация. 

 

„Децентрализацията буксува вече години - нито в правителствата на ГЕРБ, нито по време на сглобката някой се сети, че в ситуация на криза държавата може да създаде повече стабилност и перспективи пред хората в общините“, каза Стойнев. 

 

Той представи пред събралите се политическата програма на БСП в тази посока: развитие на финансовата децентрализация на общините, изготвяне на план за осъществяването ѝ, вкл. чрез промени в данъчното законодателство като основа за нейната реализация; нормативни промени и финансова подкрепа, насочени към засилване на ролята на общините в управлението на общинската икономика; фискална децентрализация чрез преминаване към програмно бюджетиране на местно ниво и прозрачност на местните финанси; преразпределение на част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на общините.