Симеон Славчев, „БСП за България”: 1 % от БВП за култура и справедливи заплати за музейни, читалищни и библиотечни работници

28.05.2024

Водачът на листата Симеон Славчев и Николай Пенчев, втори в листата на „БСП за България“ за Разград се срещнаха с ръководството и колектива на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“. Те представиха стратегическа рамка за посоката на развитие на културата и библиотечното дело и необходимостта да се постигне национален и политически консенсус, който да бъде следван от Министерство на културата, независимо кое правителство е на власт. 

Кандидатите за народни представители от коалиция „БСП за България“ в област Разград подчертаха колко важно място сред приоритетите на коалицията е устойчивото културно развитие и че трябва да е гарантирано от не по-малко от 1% от БВП чрез бюджета на държавата. Симеон Славчев добави, че е наложително да има равнопоставеност в заплащането на творците от държавните, общинските и частните културни организации и средствата да се разпределят от публичния ресурс. На срещата стана ясно още, че от „БСП за България“ подготвят проектозакон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност.

Симеон Славчев подчерта, че като народен представител ще работи за създаване на устойчив механизъм за увеличаване на заплатите, в частност на читалищните, библиотечните и музейните работници. Той сподели още своето виждане за укрепването на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез създаване на специализирани национални програми за подкрепа на художественото слово.

„Българските библиотеки са едни от най-устойчивите на времето центрове за познание и запазване на българските традиции и култура“, каза Симеон Славчев  като предложи да се използват новите технологии и да се създаде реален виртуален достъп до техните фондове.

Той пое ангажимент да участва активно и в процесите за реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти, библиотеки и читалища, тъй като именно те имат активна роля във възпитанието на подрастващите.

В края на събитието, Симеон Славчев показа неподозиран талант като посвири на пианото в библиотеката и сподели, че културата трябва да стане национален и надпартиен приоритет. 

„Разград заема своето достойно място на картата на България и аз съм убеден, че за да покажем неповторимия български дух, ние трябва да пазим нашата култура жива. Това може  да стане само ако Разград има свое представителство в следващия парламент - политици,  които са ангажирани с проблемите и бъднините на региона и на които разградчани да могат да разчитат“, обобщи водачът на листата на коалиция „БСП за България“ Симеон Славчев.