Обръщение от ИК за провеждане на референдум за забрана на бучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола до кмета на Столична община

Юни 08, 2023 СОФИЯ Новини БСП 0 305

08.06.2023 г.

ДО

                                                           Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

                                                           КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ОБРЪЩЕНИЕ

от Инициативния комитет за провеждане на референдум за забрана на обучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола и с концепции за друг пол, освен мъжки и женски сред деца и ученици в образователна система на България

адрес:София, бул.Витошка, №18, ет.4

 

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

 

          Във връзка с предстоящето мероприятие „София прайд“ на 17.06.2023г., столицата е залята с билбордове и плакати с неприемливо и провокативно съдържание от гледна точка на обществения морал и ценности на нашето общество. Такива има на станциите на метрото - „Жулио Кюри“, ул.“Драган Цанков“ и др. От екраните на тези скъпоструващи билбордове се излъчват преки призиви за нарушаване на Конституцията, законите на страната, относно дефиницията за семейство, понятието пол и др. 

          Известни на цялото общество граждани, активисти, НПО, обществени и политически фигури си позволяват да разпространяват и пропагандират незаконно съдържание.

Години наред, под паравана на защита на правата на хората с нестандартна сексуална ориентация, „София – прайд“ се провежда в пряко нарушение на обществения и правен ред, действа деморализиращо и развращаващо за българските деца, нарушава правата на огромната част от родителите да отглеждат и възпитават своите деца, съобразно своите културни  и ценностни разбирания и традиции. Търпимостта на Столична община към тези прояви не е обикновена толерантност, а се превръща в бездействие по защита правата на огромната част от населението на столицата, в нарушение на Закона за събранията, митингите и манифестациите и Наредба за обществения ред на територията на СО.

          Разпространението на подобно съдържание не може да се приеме като свобода на получаване и разпространение на информация, защото нарушава правата и интересите на огромната част от населението на София. То е насочено пряко срещу семейството и традиционните, закрепени в Конституцията и законите на страната семейни ценности. От плакатите и билбордовете, еднополови двойки обявяват себе си  за „семейство“, което е в противоречие на българското право. Внушава се, че всички, които не одобряват хомосексуалната пропаганда, използвали език на омраза, не възпитавали децата си да обичат, а да мразят различните от тях. Образът на децата се използва за политически цели, за хомофобска пропаганда на идеи и поведение.

Инициативният комитет поставя пред Вас въпроса: докога в центъра на столицата ще се позволява подобни прайд-инициативи да подкопават съществуващия правен ред и да възпитават обществото в нарушаване на Конституцията и законите в страната?

          Във връзка с предстоящия на 17 май 2023г. „София-прайд“ и специално предвидените детски мероприятия, Държавната агенция за закрила на детето излезе със становище относно необходимостта да се гарантират правата на децата и правата на родителите, защитени в международните договори, по които Българи е страна и в Конституцията и законите на страната. Кметът на София и Столична община официално са сезирани по случая от ДАЗД. Очевидно, държавата не е сигурна, че организаторите на това шествие в София ще спазят Решението на ДАЗД от 2022г. за премахване на детската сцена за ЛТБТИ прояви от програмата на събитието. Единствено от уважение към Вас като жена и кмет на София, няма да изброяваме безбройните прояви с нецензурно съдържание, обидни за човешкото достойнство и чувството за себеуважение, които сме виждали по време на предишните издания на „София-прайд“.

          Инициативният комитет обръща специално внимание на очакваните и през 2023г. противоправни прояви на инициатори и активисти в „София – прайд“.

Претенциите на една незначителна част от 6.5 милионното население на България да бъде морален съдник и единствен критерий за правилност, в нарушение на закона, морала и устоите на обществото ни, представляват пряко отрицание на всяка идея за демокрация и върховенство на закона и не могат да продължават да се толерират. Билбордовете и плакатите, поставени на публични места, представляват пропагандиране на незаконно обществено поведение, на нарушаване на правата на мнозинството от българските граждани, уредени в чл.14, чл.32, чл.46 и чл.47 на Конституцията на РБългария, чл.5 на Семейния кодекс и в този смисъл – застрашават обществения ред в столицата.

          Във връзка с горното и на основание на Закона за събранията, митингите и манифестациите и Наредбата за обществения ред на територията на СО, настояваме да се разпоредите всички рекламни плакати, билбордове и други с подобно съдържание, поставени на обществени места да бъдат незабавно премахнати, в противен случай София-прайд трябва да бъда забранен.

          Забраната на събрания, митинги и манифестация, нарушаващи на територията на СО правата на други граждани е изцяло в компетентността на кмета на СО и е част от неговите служебни задължения.