Търпението на Европейския парламент към Съвета се изчерпва относно проблемите с влизането на България и Румъния в Шенген

  Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи на ЕП постави срок от три месеца на Съвета, за да предостави на евродепутатите докладите за оценка готовността на България и Румъния за присъединяване към Шенген

 

Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи на ЕП постави срок от три месеца на Съвета, за да предостави на евродепутатите докладите за оценка готовността на България и Румъния за присъединяване към Шенген. Докладчикът по темата Карлос Коелю подчерта, че търпението на Парламента вече е достигнало своите граници и затова се поставя срок на Съвета до 02 май 2011 г., за да осигури достъп до докладите за оценка и препоръките, които се правят в тях. За целта лично председателят на Европейския парламент Йежи Бузек ще изпрати официално искане до унгарското председателство на ЕС. 

Ако до посочената дата ЕП не получи изискваните документи, то в доклада на парламентарната комисия ще се напише, че не е възможно да се вземе решение, поради липса на информация и ЕП не може да даде препоръка трябва ли България и Румъния да се присъединят към Шенген или не. С това Европейският парламент ще приключи процедурата по консултация със Съвета. Ако това се случи, отговорността за крайното решение за България и Румъния остава при Съвета и той няма да има възможност за оправдаване на евентуални забавяния с членството на двете страни в Шенгенското пространство.

Членовете на парламентарната комисия се обединиха около това решение и припомниха, че се отказва информация, при положение, че при предишното разширяване на шенгенското пространство през 2007 г., Съветът е дал достъп до необходимите документи на Парламента. Според докладчика Карлос Коелю това е недопустим парадокс, тъй като сега е в сила Лисабонския договор, за разлика от преди четири години, а в случая с България и Румъния днес се дава много по-малко информация, отколкото през 2007 г., когато в Шенген са приети държави като Чехия, Естония, Полша, Словакия и други.