Илияна Йотова призова Еврокомисията да направи нова оценка на ситуацията в Суходол

  ЕК ще изпрати писмо на българските власти с настояване за по-бърза и ефикасна работа по изграждането на завода за отпадъци     Комисията по петиции на Европейския парламент разгледа на свое заседание петицията, внесена 2007 г

 

ЕК ще изпрати писмо на българските власти с настояване за по-бърза и ефикасна работа по изграждането на завода за отпадъци

 

 

Комисията по петиции на Европейския парламент разгледа на свое заседание петицията, внесена 2007 г. от жителите на кв. Суходол, град София, срещу "неправомерните действия на Столична община" по "незаконосъобразна експлоатация на нерегламентирано депо за твърди битови отпадъци, намиращо се в непосредствена близост". Съгласно процедурата по разглеждане на петиции от европейски граждани на заседанието присъстваха представители на инициативния комитет на вносителите на петицията и на Генерална дирекция "Околна среда" в Европейската комисия.

"Умишлено властите не възлагат оценка на здравето на живеещите в квартал Суходол и в близост до сметището. Въпреки заведената наказателна процедура от ЕК срещу България за неприлагане на директивата за отпадъци, столицата продължава да разчита на сметището в Суходол", заяви пред Комисията по петиции Венцислав Божинов, представител на инициативния комитет на жителите на Суходол. Според него ЕК е "твърде толерантна към българското правителство докато срещу живеещите в близост до сметището буквално се води биологична война". Той призова Европейската комисия да окаже натиск върху българското правителство, за да "предприеме мерки за бързо и ефикасно решение на проблема".

"Правителството е подготвило проект за завод за отпадъците, който ние не одобряваме и смятаме, че той не само ще замърси София, но и България като цяло", изтъкна още Венцислав Божинов.

В подкрепа на вносителите на петицията се изказа българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Илияна Йотова, която припомни, че петицията е внесена още през 2007 г. и решение на проблема все още не е намерено, тъй като "очевидно работата по този въпрос не е ефективна", а Европейската комисия "продължава да дава формални отговори".

"Бих искала да попитам ЕК как си представя работата с българското правителство след като няма движение по построяването на завода за отпадъци? Какви детайли още искате от българска страна? Не става ясно и какви са сроковете за построяването му", подчерта още Илияна Йотова. Според нея "информацията, предоставяна от българските власти е под съмнение, тъй като не отговаря на стандартите" и "Еврокомисията трябва да направи нова проверка на ситуацията в България".

"Отправям призив към Комисията по петиции не само да остави тази петиция отворена за по-нататъшно разглеждане и мониторинг на ситуацията, но и да изпрати писмо до българското правителство с призив за по-бързи и ефикасни действия", заяви още Илияна Йотова, която е заместник-член на Комисията по петиции на ЕП. Koмисията прие с единодушие това предложение.

В заключение представителят на ЕК потвърди, че българските власти са представили проект за изграждането на завод за отпадъци в Суходол, който - ако бъде одобрен от ЕК - ще доведе до спиране на наказателната процедура срещу България, в сила от 2007 г. Според него Еврокомисията има още много въпроси относно проекта, които предстоят да бъдат изяснени от българските власти и ще изпрати писмо до България, в което ще настоява за по-бързи и ефикасни действия от тяхна страна.