ЕК смята, че признаването на професионалните квалификации и академичните дипломи трябва да бъде максимално облекчено

  Европейската комисия смята, че признаването на професионалните квалификации и академичните дипломи трябва да бъде максимално облекчено

 

Европейската комисия смята, че признаването на професионалните квалификации и академичните дипломи трябва да бъде максимално облекчено. През 2011 г. тя ще издаде препоръки към страните членки за модернизиране на висшето образование, чрез които да насърчи мобилността на младите европейски граждани.

Това стана ясно по време на среща на българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Ивайло Калфин с европейския комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу в Страсбург.

В началото на есента Ивайло Калфин предприе инициатива за премахване на сложната бюрократична и скъпа процедура за признаване на дипломи за висше образование от европейски университети в България.

"Въпреки че сроковете за легализация се намаляват, признаването на европейски дипломи все още е проблем за хиляди млади българи, които искат да работят в родината си след завършването на висшето си образование", посочи Ивайло Калфин пред еврокомисар Василиу.  Той я запозна с процедурата в България и й представи документи, показващи, че тя несъответства на действащото европейско право. Българският евродепутат посочи, че вместо да преценява дипломите министерството на образованието трябва единствено да проверява тяхната валидност в академичните регистри на университетите. Ивайло Калфин информира еврокомисаря и за проблемите с работата на филиалите на европейски университети в България, въпреки ясните решения на европейския съд по подобни случаи.

Тъй като тези въпроси от европейското право спадат в  компетентността на страните-членки, Европейската комисия не може да ги задължи да действат, но ще ги окуражи да предприемат стъпки за облекчаване на студентите, обеща Андрула Василиу. Според нея от образованието, особено в новите страни членки има още има много да наваксва, за да стигне до европейските стандарти.

Еврокомисарят цитира като пример младежите, участващи в европейски програми за обмен като "Еразъм", които трябва да получават информация за акредитираните академични курсове, които ще им бъдат зачетени в тяхната родина, още преди да отидат да следват или да стажуват в чужбина.

Българските студенти пътуват най-малко в Европа по програмите за обучение на ЕС. 1420 студенти и преподаватели са пътували в ЕС по програмата "Еразъм" са размяната на кадри във висшето образование през 2008/2009 г., което е едва 0,7 на сто от участвалите в най-успешната европейска младежка програма.

Според проучване, направено по поръчка на Ивайло Калфин на първо място сред проблемите за обучение в чужбина младите хора посочват липсата на средства за престой в странство - 54%, близо една трета не знаят чужди езици. В същото време 83 на сто от работаделите посочват, че биха предпочели да вземат на работа младеж, учил  или стажувал в друга европейска страна.