Външната комисия на ЕП одобри предложенията на Евгени Кирилов за повече координация и европейска подкрепа на спасителните операции в Черно море

  Комисията по външни работи на ЕП одобри всичките 14 предложения за поправки, внесени от българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д)  Евгени Кирилов в доклада за "Стратегията на ЕС за Черноморския регион"

 

Комисията по външни работи на ЕП одобри всичките 14 предложения за поправки, внесени от българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д)  Евгени Кирилов в доклада за "Стратегията на ЕС за Черноморския регион". 

С приетите предложения се отправя призив към европейските институции за подобряване на координацията и подпомагане на спасителните операции и операциите за издирване в Черно море, както и за подпомагане от страна на ЕС на вече разработени идейни проекти като този за изграждане на Околовръстна черноморска магистрала, изграждане на транспортните коридори 8 и 9,  както и проекта за развитието на транспортните връзки между черноморските пристанища.

С друга поправка на Евгени Кирилов, внесена съвместно с българския евродепутат от Групата на С&Д Илияна Йотова - докладчик на ЕП за Черно море в Комисията по рибарство, се настоява Черно море да бъде включено наравно с другите морски територии на ЕС в Интегрираната морска политика на Съюза и да бъде създаден отделен орган за управление на рибарството в Черно море.