Плащанията по три от европейските фондове за България са почти преустановени от лятото, сочи справка на ЕП

  Администрацията трябва да засили усилията по усвояването на тези пари, които са важни за хората извън големите градове, препоръча Ивайло Калфин Плащанията по три от европейските фондове за България са почти преустановени от лятото, показва документ за изпълнението на графиците по политиката за сближаване, представен пред бюджетната комисия на Европейския парламент

 

Администрацията трябва да засили усилията по усвояването на тези пари, които са важни за хората извън големите градове, препоръча Ивайло Калфин

Плащанията по три от европейските фондове за България са почти преустановени от лятото, показва документ за изпълнението на графиците по политиката за сближаване, представен пред бюджетната комисия на Европейския парламент.

Справката за ноември 2010 г. показва, че през последните четири месеца нито евро не е било преведено към София по два от трите фонда, чрез които ЕС дава за догонване пари на по-изостаналите страни членки.

Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският кохезионен фонд, чрез които се финансират проекти за подпомагане на бизнеса, за изграждане на инфраструктура и за създаване на работни места, както и в областта на транспорта и околната среда. В резултат България е изпаднала до последните места в класацията по изпълнение между страните-членки. В момента страна ни е 25-а от 27 държави в ЕС, като през октомври в същото подреждане България е на 18-то място.

До 2013 г. за България по Фонда за развитие на селските райони и по Европейския кохезионен фонд са предвидени 5,49 млрд. евро, от които до момента са изплатени от Европейската комисия 14,68%.

От октомври до ноември България е слязла с едно място и в графиците за плащанията по Европейския социален фонд. От документа за бюджетната комисия става ясно, че плащания не са извършвани между юли и септември като дотогава са били усвоени 12,44% от средствата, заложени до 2013 г. Към първи октомври е направен значителен транш, в следствие на което изпълнението е нараснало с 0,18%. Но през следващия месец потокът на парите отново е замрял, в следствие на което България остава на 24 място сред страните членки с изпълнение от 12,62%. Европейският социален фонд предоставя средства по програми за заетост и подобряване на условията на труд и по него за България са заделени общо 1,19 млрд. евро.

"Очевидно е, че администрацията трябва да засили усилията по усвояването на тези пари, които са важни за хората извън големите градове", коментира данните българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Ивайло Калфин, който е заместник-председател на бюджетната комисия на ЕП.

"България трябва да се стреми да бъде сред първите в усвояването на средствата за сближаване, за да докажем, че заслужваме тези пари. За съжаление през последната година не подобрихме, а влошихме позицията си в сравнение с другите страни членки", добави българският евродепутат.

Допълнителни подробности можете да намерите на Интернет страницата на Ивайло Калфин на адрес: http://kalfin.eu/