Пациентите в ЕС ще имат право на безпристрастна информация върху предписаните лекарства

  Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП приветства изхода от вота на парламентарния доклад по проектодирективата "За информацията върху лекарствените продукти", който блокира плановете на Европейската комисия да позволи на фармацевтичните компании да провеждат рекламни кампании

 

Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП приветства изхода от вота на парламентарния доклад по проектодирективата "За информацията върху лекарствените продукти", който блокира плановете на Европейската комисия да позволи на фармацевтичните компании да провеждат рекламни кампании. Решението ще позволи на гражданите да имат достъп до точна, независима и безпристрастна информация, одобрена от националните органи.

Групата на С&Д настоява гражданите да участват пълноценно в своя избор на лечение. Те трябва да разполагат с информация, предварително одобрена от Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ), за да могат сами да определят най-добрият вариант на лечение, съобразно доставчика си на медицински услуги.

Социалистите и демократите в ЕП изразяват и задоволството си от успеха в принуждаването на десницата да оттегли свое предложение, което щеше да позволи включването на възможна "вратичка" в проектодирективата, която да позволи на професионалисти в здравеопазването да дават неконтролирана информация на пациенти.

В коментар след вота, Жил Парньо, докладчик в сянка от Групата на С&Д заяви:

"Отказваме да подкрепим предложението професионалисти в здравеопазването да могат да бъдат използвани като инструменти от страна на фармацевтичните компании, за да раздават брошури или друга информация за медицински продукти. Информацията трябва да е достъпна свободно от фармацевтичните компании, под контрола на компетентните власти. Трябва да бъдем изключително бдителни за в бъдеще."

 

Групата на С&Д приветства факта, че ЕАЛ ще разполага с 90-дневен срок, за да протестира в случай на какъвто и да е констатиран пропуск в информацията, предоставена от фармацевтичните компании, преди тя да бъде направена достъпна за гражданите.

Социалистите и демократите също така призовават да бъдат осигурени различни средства за достъп до информацията за достъпните за гражданите фармацевтични продукти, както в електронен и печатен вид, така и под формат, подходящ за незрящи хора.

Линда МакАван, говорител на Групата на СД по въпросите на здравеопазването заяви:

"Националните агенции трябва да участват пълноценно и да осъществяват контрол върху сигурността на информацията върху брошури, каталози или официални Интернет страници. Те трябва да гарантират, че всяка информация за медицински продукти, които се разпространяват в дадена държава-член са достоверни и безпристрастни."