Ивайло Калфин: Отчетът на Европейската сметна палата показа, че България още е заплашена от финансови санкции

  "България продължава да е един от главните "герои" и негативен пример в доклада на Европейската сметна палата за изпълнението на бюджета на ЕС за 2009 г

 

"България продължава да е един от главните "герои" и негативен пример в доклада на Европейската сметна палата за изпълнението на бюджета на ЕС за 2009 г. Очевидно е че правителството трябва да действа много по-активно, за да преодолее риска от нови санкции срещу страната."

Така българският евродепутат от Групата но социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Ивайло Калфин коментира огласения по-рано днес Годишен отчет на ЕСП. В рамките на деня отчетът ще бъде представен и пред Комисия за бюджетен контрол на Европейския парламент, член на която е Ивайло Калфин.

Българският евродепутат изрази тревога по повод ситуацията в земеделието, където е натрупано значително изоставане от правителството. По препоръка на Европейската комисия България и Румъния се задължиха през 2009 г. да приемат енергични мерки, за да гарантират законността и контрола при разпределението на преките земеделски плащания, приемайки планове за действие.

В доклада ЕСП констатира сериозни забавяния в изпълнението на приетия през юли 2009 г. план за действие. Заключенията в документа потвърждават опасенията на Европейската комисия, че закъсненията създават системен риск за разходването на европейските средства заради неправилната идентификация на земеделските парцели и на животните.

До края на 2010 г. Европейската комисия ще направи две допълнителни проверки в България и Румъния. Ако те не покажат подобрение, е възможно да бъдат намалени с 10% полагаемите се средства за преки плащания на фермерите. За България те възлизат на 234 млн. евро за 2009 г. Този проблем е поставен като един от акцентите в доклада на Сметната палата, която отбелязва увеличение на нарушенията и грешките при разходване на средствата за земеделие в ЕС.

Риск от грешки и злоупотреби се констатира при усвояване на 27% от  парите за земеделие и екология, които възлизат на 48% от целия бюджет на ЕС за 2009 г. (118,4 млрд. евро).

Основният проблем е свързан със системата за контрол ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол), която в България и Румъния според доклада е силно засегната от неточната информация в базите данни и неправилното или непълно проследяване на нередностите.

Докладът на ЕСП обръща внимание и върху възлагането на обществени поръчки по усвояването на средствата за Шенген у нас през 2009 г., но не предлага финансова санкция.

 

"Надявам се, че тези проблеми вече са отстранени, сред като правителството съобщи, че изразходвало напълно средствата", коментира още Ивайло Калфин.

За първи път в доклад на европейските одитори се изразява съмнение и е наложена резерва от Европейската комисия за приходите от ДДС. Тези ресурси съставляват 11,7% от европейския бюджет.

"Този случай трябва да се изясни и аз не се съмнявам, че правителството ще го направи, за да защити доброто име на страната", заяви в заключение Ивайло Калфин.