Цветелина Пенкова: 2023 г. е реалистична дата за влизане на България в еврозоната

16.10.2020г.

„Темата за влизането на България в еврозоната е изключително важна. Ние трябва не просто да влезем в общото валутно пространство, но да влезем подготвени. И трябва да сме наясно с всички предимства, но и със всички рискове, които предстоят, за да можем да ги управляваме“. Това каза Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП, пред БНТ.

Във връзка с днешната конференция „България в еврозоната – възможности и предизвикателства“, организирана от Пенкова, Делегацията на българските социалисти в ЕП инициира национално представително социологическо проучване, което показва как българските граждани оценяват рисковете и предимствата от приемането на еврото.

Данните очертаха основния проблем, пред който се изправя държавата по пътя към приемане на еврото. Това е високата степен на неинформираност относно плюсовете и минусите на тази промяна, както и липсата на обществен дебат във връзка с предстоящия преход. Голяма част от хората смятат, че държавните институции не предоставят достатъчна информация за последиците от приемането на еврото.

„Същевременно 1/3 от българите вярват, че еврото е най-стабилната валута в сравнение с българския лев, швейцарския франк и щатския долар. Това показва, че е необходим обществен дебат и държавните институции трябва да предприемат мерки в две посоки, от една страна информиране на обществото и бизнеса, и от друга - ясна преценка кои са следващите икономически стратегии и политики в ЕС“, обясни още Цветелина Пенкова.

По думите на Цветелина Пенкова едни от най-големите страхове на обществото при влизане в еврозоната са повишаването на цените и увеличаване на инфлацията. „Такива данни при останалите държави-членки, които вече са приели еврото, не съществуват. Повишаването на цените е доста незначително – 0.2 и 0.3 % във всички държави, като най-висок е бил процентът в Италия - 0.6. Тоест, скок на цените не бива да се очаква“, подчертаЦветелина Пенкова.

„България е във валутен борд, тоест българският лев е фиксиран към еврото още с приемането ни в ЕС. Ставайки част от еврозоната, ние ставаме част от взимащите решения и нашата икономика започва да влияе на всички останали големи икономики в ЕС“, обобщи евродепутатът.