Румен Гечев към министъра на икономиката: Защо допускате монопол в сектора с втечнен газ?

11.09.2020 г.

Във въпроса към министъра на икономиката, народният представител от ПГ на „БСП за България“ Румен Гечев постави проблема за нарушените принципи на пазарната конкуренция на пазара за нефт и нефтопродукти и в частност на пазара на втечнен газ.

„Поради несъвършенства на действащото законодателство и непоследователната политика на правителството, отделни групи фирми са поставяни в неравностойни пазарни условия, позволяващи извличането на големи печалби от едни, за сметка на множество малки и средни фирми“, посочи Гечев.

Социалистът  изтъкна, че в разглежданото законодателство не са отчетени европейските практики в тази специфична сфера, в резултат на което се деформира пазарът и десетки фирми понасят огромни загуби. Той изиска от Министерство на икономиката да внесат необходимите корекции в нормативната база, така че да не се допусне монополизация  в полза на свързани с властта лица, чиито пипала проникват в цялата икономика.