Цветелина Пенкова: Страната ни трябва да има ясна визия и стратегия за проектите, които ще представи в Европа

В България има възможност да бъдат съсредоточени над 12 милиарда евро публични инвестиции от фондовете на ЕС

"В последните дни много активно се коментира Планът за възстановяване след кризата с коронавируса, като се чуха много мнения, числа и различни гледни точки. Според мен е важно да се отбележат няколко важни ключови момента. Първо, за конкретни числа не можем да говорим, защото това зависи от подготовката на страната ни да представи адекватен икономически план за възстановяване и развитие и да кандидатства с различни проекти. И второ, по-важно, трябва да е ясно, че тези проекти следва да са приоритетно ориентирани в светлината на Зелената сделка. Тези средства са предвидени за трансформиране на отделни бизнеси и индустрии към по-екологично управление и използването на възобновяеми енергийни източници", заяви младият евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова.

Тя коментира, че чрез споменатания план Европейската комисия търси два ефекта – веднъж, оздравяването и възстановяването на Европа след пандемията и втори път, преминаването към икономика, гарантираща по-чиста околна среда. Изтъкна, че Зелената сделка е поставена като основен приоритет за следващите десетилетия и в дневния ред на Европа, като така съвсем логично следва да е изведена като основна цел в този оздравителен план. Пенкова подчерта, че освен план за възстановяване и напредък, е и план за трансформация. Посочи, че сега е най-подходящия момент със средствата от Фонда за справедлив преход и Next generation EU, да се премине към зелени проекти, а че българският бизнес и държава трябва много внимателно да обмислят бъдещите си приоритети, когато залагат новите проекти.

"Безпрецедентният финансов План за възстановяване и трансформация на европейската икономика е част от предложението за нов бюджет на ЕС. В България има възможност да бъдат съсредоточени над 12 милиарда евро. публични инвестиции от фондовете на ЕС, както и значителни преки частни инвестиции. Парите ще могат да се използват за възстановяване след пандемията от COVID-19 и преминаването към нисковъглеродна икономика", обърна внимание евродепутатът.  

Според Пенкова страната ни трябва да има ясна визия и стратегия за проектите, които ще представи. Тя продължи, че трябва да сме подготвени, за да се възползваме на 100 % от възможността, която ни се предоставя и спомена, че ще има увеличение на средствата по оперативните програми, но че това увеличение също ще бъде със зелена насоченост. Коментира, че увеличението ще бъде в контекста на Зелената сделка, на зелена индустрия, в прехода към повече иновации, повече наука, повече образование и най-вече дигитализация на процесите. Пенкова аргументира казаното, посочвайки, че бъдещето е в електронното управление, електронната търговия, електронното здравеопазване - "сектори, в които ние като българи имаме много традиции и постижения, но имаме още дълъг път да извървим".