Позиция на Политическия съвет на Коалиция "БСП за България"

Май 21, 2020 Новини БСП 0 911

21.05.2020 г.

Политическият съвет на Коалиция "БСП за България" смята за правилно, че нашата парламентарна група подкрепи мерките, които имаха пряко отношение към опазване здравето на българските граждани и във връзка с това подкрепи обявяването на временно извънредно положение от парламента на Република България.
 
Успоредно с това, Съветът се солидаризира с оценката на ПГ на Коалиция "БСП за България" за ограничения характер на мерките за преодоляване на кризата, предприети от управляващото мнозинство в социалната и икономическата сфера, защото те нямат реален положителен ефект върху икономиката и живота на хората. В подкрепа на направената оценка говорят фактите:
● хиляди българи, необхванати от мерки за подпомагане, останаха безработни;
● цели сектори в икономиката се сриват, оставени  без реални действия от страна на държавата за тяхното оцеляване;
● правителството не представи ясен план за преодоляване последиците от кризата.
 
Съветът подкрепя ръководството и действията на Парламентарната група "БСП за България" в 44-ото Народно събрание като правилни и отговарящи във висока степен на очакванията на българското общество преди и по време на извънредното положение, обявено във връзка с епидемията от коронавирус.
 
Съветът подкрепя като реалистични и правилни предложените от ПГ на "БСП за България" алтернативни мерки. Препоръчва на народните представители от Коалицията да продължат да предлагат и да отстояват решения, отнасящи се до най-засегнатите сфери на обществено-икономическия живот като: здравната система; селското стопанство; туризма и строителството, като се постави акцент върху защитата на малките и средни предприятия, работните места, доходите, неравенствата и обедняването.
 
Съветът предлага по отношение на данъчната политика парламентарната група да внесе отново за разглеждане в НС предложението за намаляване на 9% ДДС върху храните и лекарствата.
 
Ръководството на Коалиция "БСП за България" оценява, че цялостната й дейност и основни нейни инициативи остават неизвестни за обществото поради негативната медийна кампания, която се води срещу "БСП за България" като единствена парламентарна опозиция и в частност срещу нейното ръководство. 
 
Ние оценяваме положително ролята на БСТВ като медия, отстояваща свободното слово във време, в което корупция и тайни споразумения между медии, политици и олигарси са широко разпространени практики, в резултат на което България се нарежда на 111-о място по свобода на словото, на последно място в ЕС.
 
Съветът цени високо работата на екипа на БСТВ и подкрепя усилията на ръководството за нейното оздравяване и развитие.             
 
 
Българска социалистическа партия
Комунистическа партия на България
Политически клуб "Екогласност"
ПП "Нова зора"
Политически клуб "Тракия"