Иво Христов е сред новите членове на научния панел към Европейския парламент

Българският евродепутат е номиниран от Комисията по земеделие и развитие на селските райони

Иво Христов, член на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите, е сред новите членове на Панел за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA). Българският евродепутат бе номиниран от Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП. 

Панелът STOA е научният инструмент за изработване на политиките на Европейския парламент. Състои се от 25 евродепутати, които се определят от девет парламентарни комисии. 

Европейският хъб за наука и медии (European Science-Media Hub, ESMH) е едно от звената на STOA - платформа, която насърчава общуването, обученията и обмяната на опит между представители на Европейския парламент, научната общност и медиите. Основен фокус на ESMH е да улесни и подобри разпознаването на достоверните източници на информация посредством различни инструменти за медиен мониторинг и анализ. Това е една от особено важните цели на ESMH, като се има предвид, че "общество на постистината", "дезинформация" и "фалшиви новини" са все по-популярни често употребявани термини. От създаването си досега ESMH е организирал редица събития и семинари като "Как да даваме публичност на науката чрез социалните мрежи?", „Как да спечелим изборите: размисли за използването и злоупотребата с технологии в предизборните кампании“ и обучението „Справяне с дезинформацията и дезинформацията в науката“. Това лято се проведе и първото издание на Европейските дни на младежта и научните медии (EYSMD) - тридневно лятно училище за млади журналисти на тема "Изкуствен интелект и журналистика". 

Други теми във фокуса на STOA са стратегическите прогнозни проучвания в сферата на роботиката, прецизното земеделие, 3D биопринтиране, както и проучвания за оценка на технологиите по теми, свързани с информационното общество, като Общия регламент за защита на данните (GDPR), изкуствения интелект, алгоритмите, дезинформацията, блокчейн, социалната поляризация и др.