Георги Йорданов: Трябва да спрем изтичането на младите българските медици в чужбина

25.07.2019

"Трябва да спрем изтичането на младите българските медици в чужбина“. С тези думи се обърна народният представител от ПГ на „БСП за България“ доц. Георги Йорданов към министъра на здравеопазването. По думите му  Министерство на здравеопазването не изпълнява своите функции за задоволяване на потребностите на здравната мрежа с медицински специалисти - на България не достигат лекари, стоматолози, фармацевти, медицински сестри, акушерки. „Истинска катастрофа е  осигуряването на необходимите медицински сестри. Сега работещите са 3 пъти по-малко по брой, повечето са във възраст, при която няма да могат да работят още дълго, а част от тях са пенсионери“, коментира той.

Доц. Йорданов обясни, че левицата отчита позитивно приемането на предложението за договорното начало при обучението на български специалисти в сферата на следдипломната квалификация. По думите му  само по този начин могат да бъдат осигурени достатъчно кардиолози, гастроентеролози, хирурзи, анестезиолози и други специалисти във всички области на страната. „След приключване на своето обучение, лекарите ще бъдат задължени да работят 3 години на място, посочено от държавата, като са освободени от всякакви такси за придобиване на специалността си“, обясни социалистът. Доц. Йорданов заяви, че трябва да бъде приета методика за формиране на работната заплата на медицинските специалисти на национално ниво, защото това е главната причина младите кадри да напускат страната и да търсят реализация в чужбина.  

Проф. Георги Михайлов: Имаме сериозен кадрови дефицит във всички медицински специалности

„В страната е налице сериозен кадрови дефицит във всички медицински специалности“. Това заяви в пленарна зала народният представител от ПГ на „БСП за България“ проф. Георги Михайлов. Той обясни, че при лекарската професия - над 50% от лекарите са над 55 годишна възраст и само 9 % са под 30 години, огромната част от специалистите по здравни грижи, които работят на територията на страната, са в пенсионна възраст. „Налице е тежък кадрови дисбаланс в различните региони на страната- както по отношение на специалистите, така и по отношение на общопрактикуващите“, каза още той.

Проф. Михайлов заяви, че причините за това са възможността за формиране на възнаграждението от оборота на болничното заведение. По думите му са необходими следните промени -  строга национална система за оценка на заплащането на всички видове медицински специалисти; промяна на взаимоотношенията между университетите и университетските болници, които на практика са разделени, което затруднява обучението и професионалното израстване на специалистите; синхронизиране на медицинските стандарти и правилата за добра клинична практика в реални срокове; легализиране на статута на всички съсловни организации.

Проф. Анелия Клисарова: Спешните мерки за преодоляване на проблемите в здравеопазването да са обвързани с бюджета

„Човешкият фактор е решаващият, за да има реформа в здравеопазването и за да получим по-добра и качествена услуга. За да има млади, можещи и мотивирани кадри в системата, от особена важност е тяхното обучение, непрекъсната квалификация и кариерно развитие”. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България” проф. Анелия Клисарова. Тя добави, че за всичко това е необходимо и адекватно финансиране. Народният представител коментира, че много подробно са били представени проблемите на лекарите и медицинските сестри, но за да има стройна и ефективна здравна система не по-малко важни са парамедиците, лекарските асистенти и здравните асистенти, които вземат активно участие в доболничната, болничната, спешната помощ и болниците за долекуване. „Затова с нашето предложение за решение настояваме всички спешни мерки за преодоляване на тежките проблеми в здравната система да бъдат обвързани с бюджета за 2020 г. на НЗОК и държавния бюджет. Предложенията за решение бяха изключително близки по съдържание и естество и затова се надяваме, че ще вземат и адекватните решения”, каза още Анелия Клисарова.