Благодарение на младите социалисти, забележителностите в Перник посрещат гостите на града с QR кодове

26.06.2019

По повод отбелязването на 90 години от обявяването на Перник за град, младежите от Младежко обединение в БСП спретнаха инициатива, която едновременно показва уважение към миналото и познаване и отворност към най-модерните технологии. Паметникът на Кракра Пернишки, Мемориалът на миньорския труд и Музеят на минното дело (подземният минен музей) в централната градска част се сдобиха със свои собствени QR кодове, чрез които гостите на града  могат да се информират за съответната забележителност чрез бързо сканиране на кода от мобилните си телефони, вследствие на което се зарежда интернет страница с информация за обекта.

„Макар и да не е сред големите туристически центрове на България – Перник все пак е както забележителен град, така и град с интересни забележителности. Жалко е, че на някои от тях липсва каквато и да е информация, или най-много да се намери лаконична табелка с името на обекта. Този огромен пропуск на нашата община е отбелязван неведнъж от гостите на Перник, които при определени прояви като фестивала Сурва например, могат да достигнат сериозна бройка. С акцията ни по генериране и поставяне на QR кодове на пернишките забележителности като будни граждани компенсираме пропуските на местната управа и правим жест към туристите и гостите на Перник, които лесно, бързо и модерно могат да се информират за ключовите обекти в града ни.”- заявиха от МО в БСП – Перник.

В допълнение младежите обещаха, че това е само началото на тяхната кампания, целяща да снабди с информационни QR кодове големи и малки забележителности в Перник и цялата област.

*QR код (съкращение от "Quick Response" – бърза реакция, бел.пр.) е специфичен матричен баркод (още наречен двумерен баркод), разпознаваем от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. Информацията в него може да бъде текстова, URL или друга.