Гергана Янчева, БСП Благоевград: Арогантността в действията на кмета на Благоевград и чувството му за безнаказаност стават прийоми на неговото управление.

25.04.2019

На цялата общественост стана ясно, че официални справки от Търговския регистър  доказаха, че има търговско дружество, което е управлявано от кмета на община Благоевград - Атанас Камбитов. Въпреки това, ОИК-Благоевград не го отстрани от длъжност, което бе възприето от доста хора като политическо решение, юристите пък обясниха, че освен това, то е и нищожно, предвид факта, че съгласно ЗМСМА трябваше да се съберат гласовете на 2/3 от присъстващите. Това не се случи, защото и комисията не бе цяла- тя се състои от 11 члена, а на заседанието  присъстваха едва 9, 5 от които гласуваха против отстраняването. За кворум обаче трябваха 6.

На пресконференция  в залата на БТА в София, общинските съветници от Благоевград - Злата Ризова, Калоян Ханджийски, Албина Анева, Андон Тодоров, Гергана Янчева, Валери Смиленов и Гергана Янчева, заявиха, че решението на ОИК да не бъде отстранен кметът на Благоевград е било политическо.

 „Става въпрос за това, че г- н Камбитов е кмет на община Благоевград за втори мандат и дава заявка, че ще се кандидатира за трети мандат. В качеството на такъв, знаейки прекрасно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, който категорично забранява той да бъде управител, член на контролни органи, да притежава търговски дружества, а той отива и си закупува, с ясното съзнание, дяловете на еднолично дружество с ограничена отговорност. Арогантността в неговите действия и чувството му за безнаказаност, стават прийоми на неговото управление. Ние не можем да приемем това, което той каза онзи ден на сесията на Общински съвет Благоевград, че ставало въпрос за техническа грешка.” – това коментира общинският съветник от групата на БСП Благоевград Гергана Янчева на пресконференцията в залата на БТА. Тя категорично заяви, че кметът Камбитов нарушава Закона за местното самоуправление и местната администрация, който гласи,  според член 41 : “Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества”

Независимият общински съветник-  Злата Ризова, подала сигнала срещу кмета на община Благоевград, заяви, че  ще обжалва решението на ОИК, макар че е скептична за изхода на делото, тъй като всеки знае как се взимат всички решения в държавата.