Европейския парламент взе решение да бъдат върнати на държавите-членки неизползваните средства от бюджет 2009 на ЕС

България ще получи 6,5 млн

България ще получи 6,5 млн. евро обратно от годишната си вноска

На свое заседание вчера Комисията по бюджети на Европейския парламент взе решение да бъдат върнати на държавите-членки неизползваните средства от бюджета на Европейския съюз за 2009 г.

Заместник-председателят на Комисията по бюджети Ивайло Калфин (Група на социалистите и демократите (С&Д) заяви в коментар след вота:

"Безспорно решението за възстановяване на част от вноските ще бъде добре посрещнато в някои държави-членки в условията на икономическа криза и бюджетни трудности. Същевременно е много жалко, че 2,5 млрд. евро не се използваха по-ефективно за борба с кризата на европейско равнище.

Съгласно приетото решение България ще получи 6,5 млн. евро обратно от годишната си вноска.