Пенчо Милков: „Вече три години се констатира необходимост от спешен ремонт на Дъговия мост, а такъв още не е започнат.”

08.02.2019

 „Тепърва ще се започва нова процедура и тепърва ще се чакат  150 работни дни само за изработването на нов технически проект.” Не съм удовлетворен от Вашия отговор, това заяви Пенчо Милков, в реплика на Министъра на регионалното развитие и благоустройството касаещ необходимостта от спешен ремонт на Дъговия мост в Русе, след като през октомври 2017 година, г-н Милков е питал за същото. Народният представител разясни, че предходната процедура е от март 2018 и вече три години само се констатира необходимост от ремонт на моста  и то спешен ремонт.  „Това е мост, не е път!”, подчерта г-н Милков и попита повторно г-жа Аврамова:  „Гарантирате ли безопасността на пътуващите по него, при положение, че 2016 ведомството се е произнесло за спешен ремонт?”  Той каза още, че не може отново върху общината да се прехвърля товара за съществено конструктивно ремонтиране на този мост и че това, че тя го кърпи не означава, че не е опасен. Според г-н Милков процедурата е можело да бъде за инженеринг, едновременно проектиране и строителство и след като вече година е минала от предходната процедура е можело да се започне следващата. „Тепърва ще започваме нова процедура, която ако бъде успешна , ще има проект, тогава в спешен порядък ще се намери строител, но това означава до година и половина реално да не започнат укрепителни работи. „ обезпокоен в народният представител.

Министър Аврамова разясни, че за изготвянето на проектната документация е било осигурено финансиране на 09.03.2018 година. Агенцията е стартирала обществена поръчка, по реда на Закона за обществените поръчки, за извършване на ремонтно възстановителни работи на Дъговия мост, но в подадената оферта от само един участник, е установено несъответствие между изискванията на възложителя и предоставеното от участника техническо предложение. През 2019 ще стартира нова обществена поръчка за избор на изпълнител, 150 дни е срокът за изработване и представяне на проектната документация. След изготвяне на техническия проект, ще стартира друга процедура по ЗОП, за избор на изпълнител на строително монтажните работи.

След репликата на г-н Милков Министър Аврамова пое ангажимент да направи каквото е наобходимо за да ускори процедурите за да се пристъпи към реалния ремонт на съоръжението.