Донка Михайлова: Нашият приоритет в регионалното развитие е подкрепа за изостаналите райони

Янр 26, 2019 Новини Избори 0 919

26.01.2019

„За българските общини и за гражданите на България темите за фискалната децентрализация и за регионалното развитие са особено важни”. Това заяви Донка Михайлова – член на НС на БСП и кмет на гр. Троян. Тя обясни, че за да гарантира успеха на фискалната децентрализация, левицата предлага: повече права на общините сами да управляват ресурсите на територията си и да реализират приходи от тях; преминаване към програмно бюджетиране на местно ниво за по-голяма ефективност и прозрачност на местните финанси; подобряване на ефективността и прозрачността на финансите и управлението на общинските предприятия и общинската собственост; териториално-административна реформа, която да гарантира дългосрочна устойчивост на териториалното устройство.

Донка Михайлова обясни, че разликата в стандарта на живот в отделни райони на страната е повече от пет пъти. „Нашият приоритет в регионалното развитие е подкрепа за изостаналите райони в страната, целева политика за развитие на Северозоподна България и поречието на Дунав, Родопите и планинските и гранични райони в Югозападна България, Странджа ­̵̵̵̵ Сакар и Старопланинско-Средногорските райони”, обясни тя и подчерта, че това са общо 148 общини с 29,2% от населението на страната, живеещо върху 53,6% от територията. „Основният инструмент, чрез който ще се работи за ограничаване на регионалните различия, е Национален фонд за сближение на регионите”, заяви тя. Михайлова подчерта, че целта му е да осигури финансиране за онези области, което може да доведе до преодоляване на изоставането -  развитието на икономиката, създаване на работни места, развитие на човешкия ресурс, задържане на млади хора, трансгранично сътрудничество.  Като конкретни мерки тя посочи – бизнес паркове, регионални туристически продукти, жилищни програми за млади квалифицирани кадри, студентски стипендии срещу завръщане в района. Михайлова подчерта, че във „Визия за България” са зложени интелигентните градове - изградени на основата на високотехнологичен обмен на информация. По думите й идеята е четири града, с население до 70000 жители, които да бъдат изцяло дигитализирани, да послужат за модели за бъдещо развитие на българските градове.