Николай Цонков: Във „Визия за България“ залагаме борба с корупцията и демонтаж на паралелната държава

Янр 26, 2019 Новини Избори 0 934

26.01.2019

 „За нормалното и ефективно функциониране на системата на националната сигурност са необходими както конкретни политики и мерки, така и финансово осигуряване - чрез ефективна борба с корупцията и демонтаж на паралелната държава“. Това заяви народният представител от ПГ на БСП за България Николай Цонков по време на представянето на „Визия за България“ в сектор Национална сигурност. Като основни мерки за демонтаж на установената „паралелна държава“ той посочи:  разрушаване на съществуващите и недопускане на политико-административни клики във всички държавни и общински структури и предприятия;  нови правила за гарантиране на равно и основано на закона отношение към бизнеса; разрушаване на установените монополи и картели във всички сфери на икономиката.

По отношение на отбраната и Българската армия, Цонков посочи, че хората в отбраната се поставят в центъра на развитието на въоръжените сили, инвестира се в тях, подобряват се условията на труд, възстановяват се социалните права и се повишава грижата за техните семейства. „Системата за привличане, набиране и обучение се преструктурира и адаптира към изискванията на пазара на труда. Изгражда се ефективна система за реклама, привличане, подбор, развитие и задържане на военнослужещите“, обясни той.  Социалистът допълни, че инвестициите в отбраната се балансират между хората, въоръжението и техниката, бойна подготовка и инфраструктурата. Той подчерта, че членството ни в НАТО остава в центъра на отбранителната ни политика. Народният представител добави, че България ще продължава да е активен и предвидим член на Алианса, чрез активно участие в редица инициативи и програми. „Страната ни активно ще продължи да участва в развитието на Общата европейска отбрана. Отбранителната политика на страната се ориентира към постепенно полагане на основите на Обща европейска“, каза още той.

„Ще осигурим значително по-голямо и видимо полицейско присъствие в абсолютно всички населени места в страната“, каза Николай Цонков по отношение на МВР. По думите му борбата с битовата престъпност трябва да се издигне до абсолютен приоритет, заедно с ефективната борба с организираната престъпност.  „МВР е основен отговорник за охраната на реда в населените места, в охраната на стратегическите обекти и критичната инфраструктура. Ще преустановим практиката сигурността на хората да се приватизира в полза на частни охранителни компании. Тя е изключителна държавна отговорност“, каза още той.

Цонков посочи като основна  ценност на сектора за сигурност- неговите служители. Той обясни, че за тях Визията предвижда:  справедливо възнаграждение, не по-ниско от средната работна заплата в държавния сектор, което своевременното се индексира; изграждане на система за допълнително повишаване на доходите на служителите, действащи на първа линия и в зависимост от постигнатите резултати; гарантирано кариерно развитие и повишаване на социалния статус; законови гаранции, че служителите са неприкосновени; по-добри условия на труд на полицаите, материално-техническото обезпечаване и подобрена материално-техническата база; нулева толерантност към недобросъвестни и корумпирани служители.

Цонков заяви, че не на последно място, Визията залага и на реформа на съдебната система - нова наказателна политика; повишаване бързината на досъдебното производство; повишаване ефективността и качеството на наказателния процес за гарантиране на обективността му и за отстраняване на възможностите за неговото затрудняване и забавяне; създаване на инструментариум и гаранции за независимост на магистратите и за недопускане на натиск и влияние от страна на политически, корпоративни и други интереси.