Ирена Анастасова: Ако не решим демографската криза, ще платим висока цена

Янр 26, 2019 Новини Избори 0 1175

Решението на демографските проблеми минава през образователната система

„Нашата „Визия за България“ започва  с демографската криза в  България и това не е случайно. Всичките ни срещи в страната започваха или завършваха с този проблем. Проблем, основен за развитието ни десетилетия напред, който ако не бъде решен, ще платим висока цена“. Това каза секретарят на ПГ на „БСП за България“ Ирена Анастасова при представянето на „Визия за България“ по време на 49-я Конгрес на БСП.  Тя коментира, че основните причини за това са: бедността, безработицата, потресаващото социално неравенство, ниската раждаемост, високата ранна смъртност и масовата емиграция. Народният представител каза още, че затова БСП предлага въвеждане на семейното подоходно облагане; диференцирани ставки на ДДС за детски храни и стоки, учебници и учебни помагала. „Във Визията предлагаме и стимулиране на осигурените родители (минимум 24 месеца назад) при раждане на второ и трето дете с еднократна помощ в размер на 10 минимални работни заплати. Стимулиране на майките студентки с еднократна помощ в размер на едногодишната минимална работна заплата, както и обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години на осигурените майки - не е по-ниско от размера на минималната работна заплата“, добави Ирена Анастасова. Тя обясни, че в документа са заложени и насърчителни мерки за младите семейства за придобиване на жилище, стриктно прилагане на действащото законодателство при ранните раждания от малолетни майки и отпускане на социални помощи за раждане преди 16-годишна възраст само в натура.

„Решението на демографските проблеми минава през образователната система. В основата на промените, които са необходими в образованието, стои  разбирането ни, че то не е стока, не е услуга, а неотменимо човешко право. Образованието е приоритет и обект на изключителен контрол от държавата. То трябва да дава не само добри знания, но и да формира активни, знаещи, можещи и отговорни български граждани“, каза още Ирена Анастасова. Народният представител добави, че  образователната система трябва да дава достъп на всеки български гражданин до съвременни знания и умения. Тя заяви, че двете основни задачи на БСП, свързани с образованието, са да се  постигне пълен обхват на децата в училищна възраст в системата на средното образование- като  се  създаде работеща система за контрол, както и отпадане на таксите за детски ясли и градини. „Втората задача е да постигнем високо качество на средното образование, което означава: нови учебни планове, програми и учебно съдържание, създаване на учителят на бъдещето, създаване на необходимата съвременна учебна среда във всяко българско училище и редица други мерки“, заяви Ирена Анастасова. Тя добави, че във висшето образование е нужно поетапно премахване на таксите за специалности държавна поръчка, достойно заплащане на академичния състав и младите учени, национална програма за реновирането на студентските общежития и създаване на национална карта „Образование и икономика“, разработена от държавата, общините и бизнеса.  

„За възхода на нацията ни културата е не по-малко важна от образованието. Необходима е нова политика в сферата на българската култура, която да създава условия за разгръщане на потенциала на всички творци. Затова предлагаме осигуряване на Културен чек на всеки български гражданин, който навърши 18 години, развитие на библиотеките и читалищата и улесняване на достъпа на гражданите до култура “- отбеляза Ирена Анастасова.