Ивайло Калфин: Ограничения за използването на средствата за АЕЦ "Козлодуй" би било в разрез с досегашната политика на ЕС за намаляване на вредните емисии

Ограничения за използването на средствата, отпускани за затварянето на І - ІV блокове на АЕЦ "Козлодуй" би било в разрез с досегашната политика на ЕС в областта на намаляването на на вредните емисии

Ограничения за използването на средствата, отпускани за затварянето на І - ІV блокове на АЕЦ "Козлодуй" би било в разрез с досегашната политика на ЕС в областта на намаляването на на вредните емисии. Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите Ивайло Калфин по време на дебата късно снощи в ЕП по решението за отпускане на допълнителна помощ от 300 млн. евро за закриването на четири блока на АЕЦ "Козлодуй".

В изказването си българският евродепутат посочи основните аргументи в защита на решението и отхвърли направените в последния момент предложения на групата на "Зелените", които отново поставят темата за изграждане на хранилище за ядрени отпадъци и за налагането на ограничения при изразходването на отпусканите средства.

"Това са много важни въпроси, но през есента очакваме Европейската комисия да внесе проект на директива за управление на ядрените отпадъци, когато следва задълбочено да се обсъди този проблем. Що се отнася до ограниченията за използване на отпуснатите средства за инвестиции в топлоелектрически централи, това ограничение би било в разрез с досегашната политика, която не позволява инвестиции, с които се увеличават вредните емисии, но и не ограничава възможностите средствата да се използват за изграждане на пречиствателни съоръжения в съществуващи ТЕЦ", заяви Калфин.

В защита на България се изказаха освен българските представители от различните парламентарни групи комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер, както и членове на Европейския парламент от Литва, Латвия, Великобритания, Чехия, Румъния.

Представителката на Групата на либералите от Румъния Адеана Валеан подкрепи отпускането на средствата, като заяви, че затварянето на АЕЦ "Козлодуй" е важно за Румъния, защото по нейна информация тези блокове не са отговаряли на стандартите за сигурност, конструкцията им също е била опасна и това е предизвиквало редица страхове в нашата северна съседка. Тя препоръча ЕП да подкрепи ограниченията за изразходване на европейски средства за модернизацията на въглищни централи.

Днес по обяд предстои гласуването на резолюцията, с което процедурата в ЕП ще приключи и ще остане Съветът формално да разреши отпускането на първия транш от 75 млн.евро за България.