Момчил Неков: Най-разумно е да отпадне смяната на времето през 2020 г.

Нужно е ново национално обществено проучване във връзка със смяната на часовото време.

 „Като съдокладчик по становището на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент относно директивата за смяната на времето, смятам, че е необходимо широко обществено обсъждане по темата“, заяви евродепутатът от групата на S&D Момчил Неков при откриване на обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС.
„Правим тази среща, защото това засяга всеки едни гражданин от ЕС и да се посочат ефектите от преминаването към зимно или лятно часово. Държавите членки ще трябва да изберат към кое часово време желаят да приемат, а страната ни е добре да има единна позиция", допълни Неков. "Моето виждане е, че стандартното време, тоест зимното, е по-подходящо", обясни Неков. Той се обоснова с факта, че 70% от търговията на България е в рамките на ЕС, а половината от нея е с централно европейско време. Това означава, че ако разликата между централните европейски държави и България стане два часа, страната ни ще загуби конкурентоспособност. "Ще има два часа разминаване, което влияе на конкурентоспособността", подчерта евродепутатът. Според него смяната на стрелките есента и пролетта има отражение върху човешкото здраве и продуктивността, от което също губи бизнесът.
В дискусията взеха участие представители на бизнеса, БСК, БТПП, работодателски организации, представители на земеделски браншови асоциации и лекари. Предложението на ЕК е промяната при часовото време да влезе в сила през 2019 година, а Съвета предлага това да се случи през 2021 година. Евродепутатът Момчил Неков смята за разумно решението за прекратяването на практиката за смяна на времето да влезе в сила през 2020 година.