Социалистите приеха план за работа през първото шестмесечие на годината

Стара Загора:   На 26 януари Общински съвет на БСП – Стара Загора проведе първото си редовно заседание за 2009 година

Стара Загора:

 

На 26 януари Общински съвет на БСП – Стара Загора проведе първото си редовно заседание за 2009 година. Дневният ред включваше разпределение на членовете на общинското ръководство за отговорници по основни партийни организации. Доц. Бойчо Биволарски – председател на ОбС на БСП представи План за работата на ОбС на БСП – Стара Загора за първото шестмесечие на 2009 г. и Мероприятия за изпълнение на основните направления на дейност на Общинската организация на БСП за първото шестмесечие на 2009 г.

Приоритетни в дейността на социалистите ще бъдат:

- Запознаване и изпълнение на приетите документи на 47-ия конгрес на БСП и 45-та общинска партийна конференция;

- Организиране на масова разяснителна работа за подобряване на политическия, управленския и изборния потенциал на партийната организация  в предстоящите избори за Европейски парламент и за 41-во Народно събрание;

- Привличане и включване на по-широк  кръг от млади хора и експерти за формиране и изпълнение на партийната политика;

- Активно партньорство с ляво ориентирани партии, със синдикати, работодатели и широк кръг други структури на гражданското общество с цел гарантиране на гражданския интерес във всички области на обществения и икономическия живот.

 

Социалистите приеха брой и състав на постоянни комисии към ОбС на БСП – Стара Загора:

1. Комисия по икономическо развитие

2. Комисия по социална политика и трудова заетост.

3. Комисия по наука, образование и култура.

4. Комисия по здравеопазване и околна среда.

5. Комисия по местно самоуправление и местна администрация.

6. Комисия по организационни и идеологически въпроси.

7. Комисия за работа с младежта и спорта.

8. Комисия по аграрна и горска политика и проблеми на селата.

9. Комисия  по законност и работа  с членове на СИК.

10. Комисия за връзки с обществеността и  медийна политика