БСП: Данъкът върху доходите на трудещите се, със заплати до 3 900 лв, няма да се променя

25.10.2018

„За 2 240 000 трудещи се данъкът върху доходите не се променя, за 48 000 трудещи се, данъкът се променя“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Драгомир Стойнев.  Той подчерта, че  това са хора колкото един футболен стадион, които печелят изключително много. „Това са хората, които взимат над 3 900 лв. и за тях данъкът ще се променя с 2,5 % в диапазон, но за масовата средната класа, за бедните хора, данъкът не се променя“, каза още той.

 Пламен Милев, главен експерт в направление „Публични политики“ към НС на БСП, обясни, че левицата предлага скалата за доходите на работещи по трудови правоотношения да бъде следната: при месечна данъчна основа до 3 900 лв. данъкът се запазва и ставката остава 10%; от 3 900 до 5 200 лв. - данъкът от предходния ред плюс 12,5 % за горницата над 3 900 лв.; от 5 200 до 6 500 лв. – данъкът от предходния ред  плюс 15% за горницата над 5 200 лв.; от 6 500 до 7 800 лв. – данъкът от предходния ред  плюс 17,5% за горницата над 6 500 лв.; от 7 800 до 9 100 лв.     – данъкът от предходния ред плюс 20% за горницата над 7 800 лв.; от 9 100 до 10 400 лв. – данъкът от предходния ред  плюс 22,5% за горницата над 9 100 лв. и за доходи над 10 400 лв. – данъкът от предходния ред плюс 25% за горницата над 10 400 лв.

По отношение на облагането на доходите на годишна основа, в това число и доходите от дивиденти, той обясни, че БСП предлага: за доходи с обща годишна данъчна основа до 46 800 лв. данъкът да бъде 10%, от 46 800 до 62 400 – данъкът от предходния ред плюс  12,5% за горницата над 46 800 лв.; за доходи от 62 400 до 78 000 – данъкът от предходния ред плюс  15% за горницата над 62 400 лв.; от 78 000 до 93 600 лв. – данъкът от предходния ред плюс 17,5% за горницата над 78 000 лв.; от 93 600 до 109 200 лв.  – данъкът от предходния ред плюс 20% за горницата над 93 600 лв.; от 109 200 до 124 800 – данъкът от предходния ред плюс 22,5% за горницата над 109 200 лв.; за доходи над 124 800 лв. – данъкът от предходния ред  плюс  25 % за горницата над 124 800 лв.